Προσφορα

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

Με κάθε αγορα ελαστικών -ανεξαρτήτου ποσότητας- και παραλαβή από τα καταστήματα μας, αναλαμβάνουμε εντελώς δωρεάν την τοποθέτηση και την ζυγοστάθμιση καθώς και το γέμισμά τους με άζωτο αντί για αέρα.

Shortcode Image

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Η σωστή τοποθέτηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ελαστικών σας. Η διαδικασία της τοποθέτησης των ελαστικών περιλαμβάνει τον έλεγχο τροχών και ζαντών, την αντικατάσταση των βαλβίδων στεγανοποίησης και τέλος την τοποθέτηση του ελαστικού στο όχημα με το κατάλληλο δυναμομετρικό κλειδί.

Shortcode Image

ΣΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Όταν δεν έχει γίνει ζυγοστάθμιση στα ελαστικά, και το αυτοκίνητο κινείται σε κάποιο εύρος ταχυτήτων, προκαλούνται κραδασμοί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανομοιόμορφη φθορά των ελαστικών και τη φθορά του συστήματος ανάρτησης. Η ζυγοστάθμιση είναι απαραίτητη για τα ελάστικα προτού τοποθετηθούν στο αυτοκίνητο για πρώτη φορα.

Shortcode Image

ΓΕΜΙΣΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΖΩΤΟ

Το άζωτο αποτελεί μία εναλλακτική λύση για το φούσκωμα των ελαστικών. Το άζωτο είναι ξηρός αέρας μετά την αφαίρεση του οξυγόνου και αυτό είναι το πλεονέκτημα του. Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία στα ελαστικά λόγω υψηλών ταχυτήτων το οξυγόνο διαφεύγει από το ελαστικό πολύ πιο γρήγορα, σε αντίθεση με το άζωτο που ως αδρανές αέριο ανταποκρίνεται περιορισμένα στην αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει οτι τα ελάστικά γίνονται αύθαρτα, ο τάκτικός έλεγχος της πίεσης των ελαστικών παραμένει σημαντικός.

Shortcode Image